Akademia Mechatroniki Pojazdowej Szkoła Policealna

no image Akademia Mechatroniki Pojazdowej Szkoła Policealna to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości Poznań. Organem odpowiedzialnym za rejestrację jest Powiat m. Poznań (grodzki), a za jej działalność odpowiada W. Ałdaś, R. Gorynia, K. Kędzia, W. Zawadzki. Placówka mieści się pod adresem: ul. Gospodarska nr 7. Kod pocztowy lokalizacji to 61313. Ze szkołą można skontaktować się za pośrednictwem telefonu: 618705722. Jest to placówka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 391043621.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.