Ap Edukacja - Policealna Szkoła Medyczna W Płocku

no image Ap Edukacja - Policealna Szkoła Medyczna W Płocku to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Płock. Organem odpowiedzialnym za rejestrację jest Powiat m. Płock (grodzki), a za jej działalność odpowiada Ap Edukacja Sp. Z.o.o.. Placówka mieści się pod adresem: ul. Krolewiecka nr 28/3. Kod pocztowy lokalizacji to 9400. Ze szkołą można nawiązać kontakt telefonicznie: 242623941, bądź faxem: 242623942. Jest to instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 473279085.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.