Ap Edukacja Szkoła Policealna Dla Dorosłych We Wrocławiu

no image Ap Edukacja Szkoła Policealna Dla Dorosłych We Wrocławiu to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Wrocław. Organem rejestrującym jest Powiat m. Wrocław (grodzki), a za jej działalność odpowiada Ap Edukacja Sp. Z O.o.. Instytucja znajduje się pod adresem: ul. Rynek nr 42-43/8. Kod pocztowy lokalizacji to 50116. Ze szkołą można nawiązać kontakt telefonicznie: 713419670, bądź faxem: 713439939. Jest to placówka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 473279085.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.