Bałtycki Instytut Psychologii Alternatywnej - placówka oświatowa - Studium Psychologii Alternatywnej

no image Bałtycki Instytut Psychologii Alternatywnej - placówka oświatowa - Studium Psychologii Alternatywnej to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Gdańsk. Organem rejestrującym jest Powiat m. Gdańsk (grodzki). Instytucja mieści się pod adresem: ul. Piramowicza nr 1/2. Kod pocztowy lokalizacji to 80218. Ze szkołą można skontaktować się pod numerem telefonu: 585204420, bądź faxem: 585204420. Jest to szkoła niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 191318159.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.