Elittarne Studium Służb Ochrony Delta

no image Elittarne Studium Służb Ochrony Delta to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Bydgoszcz. Organem rejestrującym jest Powiat m. Bydgoszcz (grodzki), a za jej prowadzenie odpowiada Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony Delta. Placówka znajduje się pod adresem: ul. Stawowa nr 41. Kod pocztowy lokalizacji to 85323. Ze szkołą można nawiązać kontakt za pośrednictwem telefonu: 523758091, bądź faxem: 523758091. Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 340685517.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.