Europejska Szkoła Biznesu i Administracji

no image Europejska Szkoła Biznesu i Administracji to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości Białystok. Organem odpowiedzialnym za rejestrację jest Powiat m. Białystok (grodzki). Placówka znajduje się pod adresem: ul. Sokólska nr 1. Kod pocztowy lokalizacji to 15865. Ze szkołą można nawiązać kontakt za pośrednictwem telefonu: 856513494, bądź faxem: 856513494. Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 050309320.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.