Gdańska Szkoła Policealna

no image Gdańska Szkoła Policealna to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości Gdańsk. Organem odpowiedzialnym za rejestrację jest Powiat m. Gdańsk (grodzki). Instytucja mieści się pod adresem: ul. Kołobrzeska nr 75. Kod pocztowy lokalizacji to 80396. Ze szkołą można skontaktować się pod numerem telefonu: 585525000, bądź faxem: 585241788. Jest to instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 220190757.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.