Krakowska Szkoła Zarządzania I Administracji - Studium Dla Dorosłych

no image Krakowska Szkoła Zarządzania I Administracji - Studium Dla Dorosłych to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości Kraków. Organem odpowiedzialnym za rejestrację jest Powiat m. Kraków (grodzki). Instytucja znajduje się pod adresem: ul. Plac Matejki nr 10/3. Kod pocztowy lokalizacji to 31157. Ze szkołą można nawiązać kontakt za pośrednictwem telefonu: 124294781. Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 350161611.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.