Medyczne Studium W Lubinie

no image Medyczne Studium W Lubinie to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Lubin. Organem odpowiedzialnym za rejestrację jest Powiat lubiński (ziemski). Placówka znajduje się pod adresem: ul. Kopernika nr 8. Kod pocztowy lokalizacji to 59300. Ze szkołą można nawiązać kontakt telefonicznie: 768415127, bądź faxem: 768415127. Jest to instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 021953689.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.