Niepubliczna Europejska Policealna Szkoła Biznesu Dla Dorosłych W Mysłowicach

no image Niepubliczna Europejska Policealna Szkoła Biznesu Dla Dorosłych W Mysłowicach to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Mysłowice. Organem odpowiedzialnym za rejestrację jest Powiat m Mysłowice (grodzki), a za jej prowadzenie odpowiada Centrum Kształcenia Prymus Sp Z O o . Instytucja mieści się pod adresem: ul. Pocztowa nr 20. Kod pocztowy lokalizacji to 41408. Ze szkołą można nawiązać kontakt za pośrednictwem telefonu: 500533643. Jest to instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 241582350.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.