Niepubliczna Szkoła Finansów i Administracji w Gorlicach

no image Niepubliczna Szkoła Finansów i Administracji w Gorlicach to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości Gorlice. Organem odpowiedzialnym za rejestrację jest Powiat gorlicki (ziemski). Placówka mieści się pod adresem: ul. Hallera nr 79. Kod pocztowy lokalizacji to 38300. Ze szkołą można nawiązać kontakt telefonicznie: 183521224, bądź faxem: 183521224. Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Numer Regon szkoły to 371178302.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.