Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych

no image Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych "PRYMUS" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Piekary Śląskie. Organem rejestrującym jest Powiat m. Piekary Śląskie (grodzki), a za jej działalność odpowiada Centrum Kształcenia "PRYMUS" Sp. z o.o.. Placówka znajduje się pod adresem: ul. Gimnazjalna nr 24. Kod pocztowy lokalizacji to 41940. Ze szkołą można skontaktować się telefonicznie: 324112224. Jest to placówka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 243017989.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.