Niepubliczna Szkoła Policealna Dla Dorosłych Prymus W Chorzowie

no image Niepubliczna Szkoła Policealna Dla Dorosłych Prymus W Chorzowie to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości Chorzów. Organem rejestrującym jest Powiat m Chorzów (grodzki), a za jej prowadzenie odpowiada Centrum Kształcenia "prymus". Instytucja znajduje się pod adresem: ul. Stefana Batorego nr 37. Kod pocztowy lokalizacji to 41506. Ze szkołą można skontaktować się za pośrednictwem telefonu: 327276944. Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 241582350.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.