Niepubliczna Szkoła Policealna Dla Dorosłych Prymus W Lędzinach

no image Niepubliczna Szkoła Policealna Dla Dorosłych Prymus W Lędzinach to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości Lędziny. Organem odpowiedzialnym za rejestrację jest Powiat bieruńsko-lędziński (ziemski), a za jej prowadzenie odpowiada Centrum Kształcenia Prymus Sp Z O o . Placówka znajduje się pod adresem: ul. Goławiecka nr 36. Kod pocztowy lokalizacji to 43144. Ze szkołą można skontaktować się telefonicznie: 500553643. Jest to placówka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 241582350.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.