Niepubliczna Szkoła Policealna Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych

no image Niepubliczna Szkoła Policealna Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości Tychy. Organem rejestrującym jest Powiat m Tychy (grodzki), a za jej prowadzenie odpowiada Dyrektor. Placówka znajduje się pod adresem: ul. Arctowskiego nr 3. Kod pocztowy lokalizacji to 43100. Ze szkołą można nawiązać kontakt za pośrednictwem telefonu: 322173505, bądź faxem: 322173505. Jest to placówka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 276844014.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.