Niepubliczna Szkoła Policealna Teb Edukacja

no image Niepubliczna Szkoła Policealna Teb Edukacja to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości Wrocław. Organem rejestrującym jest Powiat m. Wrocław (grodzki), a za jej prowadzenie odpowiada Teb Edukacja Sp. Z O.o.. Placówka mieści się pod adresem: ul. Wagonowa nr 12. Kod pocztowy lokalizacji to 53609. Ze szkołą można nawiązać kontakt telefonicznie: 713555672, bądź faxem: 717382231. Jest to szkoła niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 300879141.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.