Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

no image Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Katowice. Organem odpowiedzialnym za rejestrację jest Powiat m Katowice (grodzki), a za jej działalność odpowiada Zakład Doskonalenia Zawodowego W Katowicach. Instytucja znajduje się pod adresem: ul. Św Jacka nr 3. Kod pocztowy lokalizacji to 40952. Ze szkołą można nawiązać kontakt telefonicznie: 322564115, bądź faxem: 322564115. Jest to placówka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dzieci lub młodzież. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 000512533.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.