Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Organizacji Reklamy

no image Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Organizacji Reklamy to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Tarnobrzeg. Organem rejestrującym jest Powiat m. Tarnobrzeg (grodzki). Placówka mieści się pod adresem: ul. Św.barbary nr 1C. Kod pocztowy lokalizacji to 39400. Ze szkołą można skontaktować się pod numerem telefonu: 158231036, bądź faxem: 158231036. Jest to placówka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 180257110.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.