Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe W Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

no image Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe W Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości Bielsko-Biała. Organem rejestrującym jest Powiat m. Bielsko-Biała (grodzki), a za jej prowadzenie odpowiada Zakład Doskonalenia Zawodowego W Katowicach. Placówka mieści się pod adresem: ul. Sempolowkiej nr 1. Kod pocztowy lokalizacji to 43300. Ze szkołą można nawiązać kontakt telefonicznie: 338144998, bądź faxem: 338144998. Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 000512533.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.