Policealna Szkoła Architektury Krajobrazu 'żak

no image Policealna Szkoła Architektury Krajobrazu 'żak" W Gdańsku to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Gdańsk. Organem odpowiedzialnym za rejestrację jest Powiat m. Gdańsk (grodzki), a za jej działalność odpowiada Centrum Nauki I Biznesu "żak" Sp. Z O.o.. Instytucja znajduje się pod adresem: ul. Targ Drzewny nr 3/7. Kod pocztowy lokalizacji to 80855. Ze szkołą można nawiązać kontakt telefonicznie: 583084206, bądź faxem: 583084207. Jest to placówka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 100190115.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.