Policealna Szkoła Górnicza Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr W Lubinie

no image Policealna Szkoła Górnicza Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr W Lubinie to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Lubin. Organem rejestrującym jest Powiat lubiński (ziemski), a za jej prowadzenie odpowiada Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o.. Placówka mieści się pod adresem: ul. Ul. M. Skłodowskiej - Curie nr 84. Kod pocztowy lokalizacji to 59301. Ze szkołą można skontaktować się pod numerem telefonu: 768443466, bądź faxem: 768461818. Jest to instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 021950828.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.