Policealna Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych Wzdz W Opolu

no image Policealna Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych Wzdz W Opolu to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Opole. Organem rejestrującym jest Powiat m Opole (grodzki), a za jej działalność odpowiada Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego W Opolu. Instytucja mieści się pod adresem: ul. Małopolska nr 18. Kod pocztowy lokalizacji to 45301. Ze szkołą można nawiązać kontakt pod numerem telefonu: 774003344, bądź faxem: 774552224. Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 000512651.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.