Policealne Studium Farmaceutyczne We Wrocławiu

no image Policealne Studium Farmaceutyczne We Wrocławiu to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Wrocław. Organem odpowiedzialnym za rejestrację jest Powiat m. Wrocław (grodzki), a za jej działalność odpowiada Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "stopka". Placówka mieści się pod adresem: ul. Skwierzyńska nr 1/7. Kod pocztowy lokalizacji to 53521. Ze szkołą można skontaktować się pod numerem telefonu: 717905859. Jest to instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dzieci lub młodzież. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 001251709.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.