Policealne Studium Opieki Medycznej

no image Policealne Studium Opieki Medycznej to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Łódź. Organem rejestrującym jest Powiat m Łódź (grodzki), a za jej prowadzenie odpowiada Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Medyczne. Instytucja mieści się pod adresem: ul. A Próchnika nr 42. Kod pocztowy lokalizacji to 90713. Ze szkołą można nawiązać kontakt telefonicznie: 426330008, bądź faxem: 426330008. Jest to placówka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 470642906.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.