PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr Policealne Studium Informatyczno-Ekonomiczne IV Reklama i Multimedia

no image PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr Policealne Studium Informatyczno-Ekonomiczne IV Reklama i Multimedia to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości Wrocław. Organem rejestrującym jest Powiat m. Wrocław (grodzki), a za jej działalność odpowiada PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o.. Placówka znajduje się pod adresem: ul. Wrocław nr 26/2. Kod pocztowy lokalizacji to 50101. Ze szkołą można skontaktować się telefonicznie: 713460337, bądź faxem: 713460339. Jest to placówka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Numer Regon szkoły to 472967280.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.