Profesja Xviii Centrum Kształcenia Kadr Policealne Studium Bezpieczeństwa I Higieny Pracy

no image Profesja Xviii Centrum Kształcenia Kadr Policealne Studium Bezpieczeństwa I Higieny Pracy to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości Wrocław. Organem odpowiedzialnym za rejestrację jest Powiat m. Wrocław (grodzki), a za jej prowadzenie odpowiada Profesja Cetrum Kształcenia Kadr Sp. Z O.o.. Placówka znajduje się pod adresem: ul. Rynek nr 26/2. Kod pocztowy lokalizacji to 50101. Ze szkołą można nawiązać kontakt pod numerem telefonu: 713460337, bądź faxem: 713460339. Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 472967280.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.