Prywatna Szkoła Policealna Dla Dorosłych Nr 1

no image Prywatna Szkoła Policealna Dla Dorosłych Nr 1 to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Sochaczew. Organem rejestrującym jest Powiat sochaczewski (ziemski), a za jej działalność odpowiada Sochaczewska Szkoła Umiejętności S.c.. Placówka mieści się pod adresem: ul. 15 Sierpnia nr 44. Kod pocztowy lokalizacji to 96500. Ze szkołą można nawiązać kontakt pod numerem telefonu: 468621412, bądź faxem: 468621412. Jest to instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 016454579.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.