Publiczna Szkoła Policealna Fryzjerska

no image Publiczna Szkoła Policealna Fryzjerska "żak" W Łodzi to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości Łódź. Organem odpowiedzialnym za rejestrację jest Powiat m Łódź (grodzki), a za jej prowadzenie odpowiada Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp Z O o . Instytucja znajduje się pod adresem: ul. Piotrkowska nr 278. Kod pocztowy lokalizacji to 90361. Ze szkołą można nawiązać kontakt pod numerem telefonu: 426834412, bądź faxem: 426834411. Jest to placówka publiczna, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 105, z czego 98 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 100190115.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.