Roczna Szkoła Policealna Dla Dorosłych

no image Roczna Szkoła Policealna Dla Dorosłych "progres" W Warszawie to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Warszawa. Organem odpowiedzialnym za rejestrację jest Powiat m. st. Warszawa (grodzki), a za jej działalność odpowiada O.o.r.z. "progres" Sp. Z O.o.. Instytucja znajduje się pod adresem: ul. Smolna nr 13. Kod pocztowy lokalizacji to 375. Ze szkołą można nawiązać kontakt pod numerem telefonu: 228266476, bądź faxem: 228279423. Jest to placówka niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 015712223.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.