Roczna Szkoła Policealna

no image Roczna Szkoła Policealna "progres" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Poznań. Organem rejestrującym jest Powiat m. Poznań (grodzki), a za jej działalność odpowiada Ogólnop Ośrodek Rozwoju Zawod "progres" Sp. Z O.o.. Placówka znajduje się pod adresem: ul. Półwiejska nr 30. Kod pocztowy lokalizacji to 61888. Ze szkołą można nawiązać kontakt pod numerem telefonu: 618533605, bądź faxem: 618533103. Jest to instytucja niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 015712223.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.