Samorządowa Szkoła Policealna Dla Dorosłych

no image Samorządowa Szkoła Policealna Dla Dorosłych to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Łódź, a za jej działalność odpowiada Samorząd Województwa. Placówka mieści się pod adresem: ul. Wielkopolska nr 70/72. Kod pocztowy lokalizacji to 91029. Ze szkołą można nawiązać kontakt za pośrednictwem telefonu: 426516993, bądź faxem: 426514165. Jest to instytucja publiczna, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 215, z czego 186 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 101268078.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.