Studium Medyczne Teb Edukacja

no image Studium Medyczne Teb Edukacja to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości Katowice. Organem odpowiedzialnym za rejestrację jest Powiat m. Katowice (grodzki), a za jej prowadzenie odpowiada Teb Edukacja Sp.zo.o. Instytucja znajduje się pod adresem: ul. Korfantego nr 2. Kod pocztowy lokalizacji to 40004. Ze szkołą można skontaktować się pod numerem telefonu: 323520777, bądź faxem: 323527707. Jest to instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dzieci lub młodzież. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 243025204.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.