Studium Medyczne Teb Edukacja W Zielonej Górze

no image Studium Medyczne Teb Edukacja W Zielonej Górze to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Zielona Góra. Organem rejestrującym jest Powiat m Zielona Góra (grodzki), a za jej prowadzenie odpowiada Teb Edukacja Sp Z O o . Placówka znajduje się pod adresem: ul. Jedności nr 9/5. Kod pocztowy lokalizacji to 65018. Ze szkołą można skontaktować się za pośrednictwem telefonu: 683265227, bądź faxem: 683265227. Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 300879141.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.