Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej W Poznaniu

no image Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej W Poznaniu to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości Poznań. Instytucja znajduje się pod adresem: ul. Czechosłowacka nr 27. Kod pocztowy lokalizacji to 61459. Ze szkołą można nawiązać kontakt pod numerem telefonu: 618355846, bądź faxem: 618301191. Jest to szkoła publiczna, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 318, z czego 9 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 000173433.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.