Szkoła Charakteryzacji

no image Szkoła Charakteryzacji "cztery Pory Roku" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Łódź. Organem odpowiedzialnym za rejestrację jest Powiat m Łódź (grodzki). Instytucja znajduje się pod adresem: ul. Piotrkowska nr 39. Kod pocztowy lokalizacji to 90410. Ze szkołą można nawiązać kontakt za pośrednictwem telefonu: 426301301, bądź faxem: 426301301. Jest to placówka niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 471393115.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.