Szkoła Kosmetyczna Akademie Prentki W Cieszynie

no image Szkoła Kosmetyczna Akademie Prentki W Cieszynie to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Cieszyn. Organem rejestrującym jest Powiat cieszyński (ziemski), a za jej działalność odpowiada Spółka Akademie Prentki Sp z o.o.. Placówka znajduje się pod adresem: ul. Frysztacka nr 48. Kod pocztowy lokalizacji to 43400. Ze szkołą można nawiązać kontakt telefonicznie: 604886267. Jest to instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 140862730.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.