Szkoła Policealna

no image Szkoła Policealna to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Kotowo, a za jej prowadzenie odpowiada Powiat Ziemski. Placówka mieści się pod adresem: ul. Kotowo nr 17. Kod pocztowy lokalizacji to 62066. Ze szkołą można nawiązać kontakt za pośrednictwem telefonu: 614472027, bądź faxem: 614472027. Jest to placówka publiczna, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 411494113.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.