Szkoła Policealna Dla Dorosłych

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości Opatówek, a za jej działalność odpowiada Powiat Ziemski. Placówka znajduje się pod adresem: ul. Parkowa nr 1. Kod pocztowy lokalizacji to 62860. Ze szkołą można nawiązać kontakt za pośrednictwem telefonu: 627618540, bądź faxem: 627619292. Jest to instytucja publiczna, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 20, z czego 6 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 300929293.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.