Szkoła Policealna Dla Dorosłych

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości Mroczków Gościnny. Placówka mieści się pod adresem: ul. Kod pocztowy lokalizacji to 26300. Ze szkołą można nawiązać kontakt telefonicznie: 447361468, bądź faxem: 447361468. Jest to instytucja publiczna, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 102, z czego 29 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 592296430.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.