Szkoła Policealna Dla Dorosłych

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości Rzeszów, a za jej działalność odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu. Placówka znajduje się pod adresem: ul. Sucharskiego nr 4. Kod pocztowy lokalizacji to 35225. Jest to szkoła publiczna, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 114, z czego 66 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 691761459.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.