Szkoła Policealna Dla Dorosłych Nr 14

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych Nr 14 to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Kraków, a za jej działalność odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu. Instytucja znajduje się pod adresem: ul. Juliusza Lea nr 235. Kod pocztowy lokalizacji to 30133. Ze szkołą można nawiązać kontakt za pośrednictwem telefonu: 126374669, bądź faxem: 126366115. Jest to placówka publiczna, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 61, z czego 12 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 121014876.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.