Szkoła Policealna Dla Dorosłych Nr 2

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych Nr 2 to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Lublin. Placówka mieści się pod adresem: ul. Pogodna nr 52. Kod pocztowy lokalizacji to 20337. Ze szkołą można skontaktować się pod numerem telefonu: 817441539, bądź faxem: 817441539. Jest to instytucja publiczna, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 130, z czego 74 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 060170617.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.