Szkoła Policealna Dla Dorosłych Twp W Siedlcach

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych Twp W Siedlcach to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości Siedlce. Organem rejestrującym jest Powiat m Siedlce (grodzki), a za jej działalność odpowiada Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Placówka mieści się pod adresem: ul. Sokołowska nr 37. Kod pocztowy lokalizacji to 8110. Ze szkołą można nawiązać kontakt pod numerem telefonu: 256447690, bądź faxem: 256440494. Jest to instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 710436050.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.