Szkoła Policealna Dla Dorosłych W Przedborzu

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych W Przedborzu to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Przedbórz, a za jej działalność odpowiada Powiat Ziemski. Placówka mieści się pod adresem: ul. Piotrkowska nr 1. Kod pocztowy lokalizacji to 97570. Ze szkołą można skontaktować się pod numerem telefonu: 447812032, bądź faxem: 447812032. Jest to instytucja publiczna, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 60, z czego 42 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 100074998.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.