Szkoła Policealna Dla Dorosłych W Zabrzu

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych W Zabrzu to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Zabrze. Organem rejestrującym jest Powiat m. Zabrze (grodzki), a za jej prowadzenie odpowiada Centrum Kształcenia Prymus. Placówka mieści się pod adresem: ul. Wolności nr 235d. Kod pocztowy lokalizacji to 41800. Ze szkołą można skontaktować się za pośrednictwem telefonu: 327761350, bądź faxem: 327761350. Jest to placówka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 240296902.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.