Szkoła Policealna Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Białymstoku Z Siedzibą W Ełku

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Białymstoku Z Siedzibą W Ełku to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości Ełk. Organem odpowiedzialnym za rejestrację jest Powiat ełcki (ziemski), a za jej działalność odpowiada Zaklad Doskonalenia Zawodowego. Instytucja mieści się pod adresem: ul. Armii Krajowej nr 43. Kod pocztowy lokalizacji to 19300. Ze szkołą można nawiązać kontakt pod numerem telefonu: 876202610, bądź faxem: 876202610. Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 000512467.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.