Szkoła Policealna Doskonalenia Zawodowego Profesja

no image Szkoła Policealna Doskonalenia Zawodowego Profesja to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości Katowice. Organem odpowiedzialnym za rejestrację jest Powiat m. Katowice (grodzki), a za jej prowadzenie odpowiada Profesja Centrum Kształcenia Kadr Sp. Z O.o.. Instytucja znajduje się pod adresem: ul. Słowackiego nr 16. Kod pocztowy lokalizacji to 40094. Ze szkołą można nawiązać kontakt pod numerem telefonu: 327815502, bądź faxem: 322587012. Jest to instytucja niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 243044510.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.