Szkoła Policealna Nr 1

no image Szkoła Policealna Nr 1 to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Szczecinek, a za jej działalność odpowiada Powiat Ziemski. Placówka mieści się pod adresem: ul. Szczecińska nr 47. Kod pocztowy lokalizacji to 78400. Ze szkołą można nawiązać kontakt telefonicznie: 943743122, bądź faxem: 943742777. Jest to instytucja publiczna, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 320414426.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.