Szkoła Policealna Nr 19 Dla Dorosłych

no image Szkoła Policealna Nr 19 Dla Dorosłych to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Poznań, a za jej prowadzenie odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu. Instytucja mieści się pod adresem: ul. 28 Czerwca 1956 Roku nr 352/360. Kod pocztowy lokalizacji to 61441. Ze szkołą można skontaktować się telefonicznie: 618320033, bądź faxem: 618320033. Jest to szkoła publiczna, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 300115751.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.