Szkoła Policealna Nr 2 W Białymstoku

no image Szkoła Policealna Nr 2 W Białymstoku to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) zlokalizowana w miejscowości Białystok, a za jej działalność odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu. Instytucja znajduje się pod adresem: ul. 1000-Lecia Państwa Polskiego nr 14. Kod pocztowy lokalizacji to 15111. Ze szkołą można skontaktować się pod numerem telefonu: 856512174, bądź faxem: 856512093. Jest to szkoła publiczna, do której uczęszczać mogą dorośli. Liczba wszystkich uczniów wynosi 35, z czego 8 stanowią uczennice. Numer Regon szkoły to 052205167.
Policealne Studium Geodezji i Katastru  screen

Policealne Studium Geodezji i Katastru

Policealne Studium Geodezji i Katastru "geotest" to szkoła policealna (ponadgimnazjalna) położona w miejscowości...
Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city] screen

Zezwolenie dla podmiotu zarejestrowanego w [city]

106672 to numer akredytacji, która upoważnia do pracy w określonym zawodzie na terenie amerykańskiego stanu...
.